Skip to main content
Skip table of contents

Artikel 15. Melding onregelmatigheden

15.1 In het geval de Dienstverlener ten aanzien van aan haar verstrekte herkenningsgegevens onregelmatigheden constateert of een vermoeden daarvan heeft, doet de Dienstverlener hiervan direct melding aan de Herkenningsmakelaar waarmee zij een Overeenkomst heeft afgesloten.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.