Skip to main content
Skip table of contents

Artikel 13. Vervulling rol(len) door de Dienstafnemer

13.1 Indien de Dienstafnemer zelf één of meer rollen binnen het Netwerk voor Elektronische Toegangsdiensten vervult, gelden voor hem alle verplichtingen die aan de desbetreffende rol zijn verbonden.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.