Skip to main content
Skip table of contents

Algemeen

Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten

Elektronische Toegangsdiensten

Deze categorie bevat de volgende onderdelen:

  • Algemene introductie  In dit hoofdstuk vindt u de algemene introductie op het Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten. Dit deel geeft een overzicht van het afsprakenstelsel, de diensten, rollen en gebruikers. 
  • Begrippenlijst  Binnen Elektronische Toegangsdiensten wordt één begrippenlijst gehanteerd. In deze lijst zijn enkelvoudsvormen van zelfstandige naamwoorden en werkwoorden opgenomen. Waar in dit document de werkwoordsvorm van deze zelfstandige naamwoorden wordt gehanteerd, heeft deze dezelfde betekenis als de gedefinieerde zelfstandige naamwoorden.

Toegankelijkheid

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via info@eherkenning.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.