Skip to main content
Skip table of contents

Startpagina

Afsprakenstelsel
Document
Versie1.13 23 mei 2024

AuteurBeheerorganisatie
Datum vaststelling

 


ClassificatieOpenbaar
Datum publicatie

 


StatusDefinitief

Omwille van de leesbaarheid van de tekst is overal ‘hij’ geschreven waar ‘hij of zij’ bedoeld wordt.

De woorden “MOET”, “MAG NIET”, “ZOU MOETEN”, “ZOU NIET MOETEN”, en “MAG” in dit document moeten worden geïnterpreteerd gelijk aan hun Engelstalige equivalenten (“MUST", "MUST NOT / SHALL NOT", "SHOULD", "SHOULD NOT" en "MAY") als beschreven in RFC 2119 (http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt). Waar deze exacte termen bedoeld zijn worden ze in hoofdletters weergeven. De betekenis van deze woorden is:

  • MOET: een absolute vereiste
  • MAG NIET: een absoluut verbod
  • ZOU MOETEN: sterke wens, tenzij er valide reden is in specifiek geval af te wijken
  • ZOU NIET MOETEN: ongewenst, tenzij er valide reden is om het in specifiek geval toe te laten
  • MAG: een vrije keuze, een optie

Op deze pagina vindt u de meest actuele versie van het Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten. Het afsprakenstelsel is een set van technische, functionele, juridische en organisatorische afspraken op basis waarvan eHerkenning wordt geleverd. De afspraken hebben als doel om samenwerking en zekerheid in het Netwerk te garanderen. Tegelijkertijd bieden de afspraken ook voldoende vrijheid aan de deelnemers om competitieve proposities te leveren aan hun klanten. Het afsprakenstelsel wordt inhoudelijk compleet beschreven in onderstaande documenten:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.