Skip to main content
Skip table of contents

Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP)

Een ZZP-er is een ondernemer die geen personeel in dienst heeft en zijn Onderneming niet drijft in een samenwerkingsverband of in een rechtspersoon waarin andere personen participeren.

Herkomst

Eigen definitie

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.