Skip to main content
Skip table of contents

Wettelijk identificatie document (WID)

Een geldig document als bedoeld in Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme artikel 11, lid 1 en nader gespecificeerd in de Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme artikel 4 lid 1.

Dat wil zeggen onder andere een Nederlands of buitenlands paspoort, een Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs, een rijbewijs uitgegeven door een andere EU lidstaat en vreemdelingendocumenten, allen mits geldig.

Herkomst

Eigen definitie

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.