Skip to main content
Skip table of contents

Vertegenwoordigde dienstafnemer

Dienstafnemer die niet zelf handelt maar zich laat vertegenwoordigen. De vertegenwoordigde dienstafnemer is de eerste partij in een keten van machtigingen.

Herkomst

Eigen definitie

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.