Skip to main content
Skip table of contents

Vertegenwoordigde

De partij die de vertegenwoordiger de bevoegdheid heeft verleend om in naam van eerstgenoemde te handelen.

Herkomst

Artikel 3:60 lid 1 BW; Analoog aan AP1.1. Zie definitie vertegenwoordiging

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.