Skip to main content
Skip table of contents

Verantwoordelijkheden eIDAS-berichtenservice

Verantwoordelijkheden

Aan de eIDAS-berichtenservice (EB) worden bij authenticatie van een persoon met een buitenlands middel de volgende eisen gesteld: 

De eIDAS-berichtenservice

  • achterhaalt, zodra daar wettelijke basis voor bestaat, in de Dienstencatalogus (DC) of de Nederlandse dienstverlener een BSN vereist.
  • achterhaalt in de dienstencatalogus welke attributen de Nederlandse dienstverlener nodig heeft. De eIDAS Berichtenservice staat het toe dat de dienstverlener een subset van de in de catalogus bij de dienst gemarkeerde attributen vraagt. De eIDAS-berichtenservice (EB) mag het niet toestaan dat de dienstverlener meer attributen vraagt dan in de dienstencatalogus aangegeven.
  • neemt de bij dienstverlener of makelaar gemaakte landenkeuze voor authenticatie over.
  • biedt de handelende persoon een landenkeuze voor authenticatie als die keuze nog niet bij de dienstverlener of makelaar gemaakt is.
  • vormt de eIDAS attributen om naar eTD attributen.
  • vormt (zodra daar wettelijke basis voor bestaat en indien het een BSN dienst betreft) de eIDAS attributen om naar BRP attributen.
  • honoreert de verwerkingsregels die vanuit het stelsel eTD zijn afgesproken in relatie tot het verwerken van antwoord- en resultaatberichten voor zover de verordening dit toelaat.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.