Skip to main content
Skip table of contents

urn:etoegang:1.13:EntityConcernedID:Pseudo

Attribuutnaam

urn:etoegang:1.13:EntityConcernedID:Pseudo

Omschrijving

Een Specifiek Peudoniem dat wordt gebruikt om een vertegenwoordiger (igv vertegenwoordiging) te identificeren binnen eHerkenning.

 Formaat 32 byte hex gevolgd door een @ en een 16 byte hex

ABCDEF1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF1234567890@ABCDEF1234567890ABCDEF1234567890 (zie Specific pseudonym)

MAY be used for:
  • Belanghebbende (LegalSubjectID)
(fout)
  • Intermediair (IntermediateSubjectID)
(fout)
  • Handelende Persoon (ActingSubjectID) met vertegenwoordiging
(tik)
  • Handelende Persoon (ActingSubjectID) zonder vertegenwoordiging
(fout)JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.