Skip to main content
Skip table of contents

urn:etoegang:1.12:EntityConcernedID:BSNNameQualifier

urn:etoegang:1.12:EntityConcernedID:BSN

Omschrijving

Een urn:etoegang:1.12:EntityConcernedID:BSN  wordt gebruikt om een Natuurlijk persoon of éénmanszaak te identificeren binnen Elektronische Toegangsdiensten. Dit urn:etoegang:1.12:EntityConcernedID:BSN  is een BSN die om privacy-redenen specifiek per Dienstverlener polymorf is versleuteld.

Formaat

Base64 representatie van een versleutelde identiteit, als drie punten op een elliptische kromme, specifiek voor de Dienstverlener (DER-encoded structure in ASN.1 notatie, een (Signed)EncryptedIdentity, zie Handreiking Polymorphic Pseudonimization Notation). Na decryptie levert dit een 9 cijferig BSN op.

MAY be used for:


  • Belanghebbende (LegalSubjectID)

(tik)

  • Intermediair (IntermediateSubjectID)

(fout)

  • Handelende Persoon (ActingSubjectID) met vertegenwoordiging

(fout) (indien ASTA doorgevoerd (tik))

  • Handelende Persoon (ActingSubjectID) zonder vertegenwoordiging

(tik)JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.