Skip to main content
Skip table of contents

Transactiebericht

Een set van gegevens in elektronische vorm die betrekking heeft op het gebruik van een Dienst.

Herkomst

Eigen definitie specifiek voor de context van het afsprakenstelsel.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.