Skip to main content
Skip table of contents

Toegang verlenen

Een proces onder verantwoordelijkheid van de dienstverlener waarin op grond van door Elektronische Toegangsdiensten verstrekte verklaringen en mogelijke controles van andere relevante toegangsrechten die door de dienstverlener zelf zijn vastgelegd bepaald wordt of een gebruiker toegang krijgt tot een bepaalde dienst of gerechtigd is een bepaalde actie uit te voeren.

Herkomst

Eigen definitie

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.