Skip to main content
Skip table of contents

Tactisch Beraad (gremium)

Het tactische overleg aangaande beheer van het Afsprakenstelsel, dat wordt georganiseerd door de beheerorganisatie en binnen de grenzen van jaarplan, opdracht van ministerie van Binnenlandse Zaken en in Operationeel handboek vastgelegde procedures de beheerorganisatie tactisch bestuurt.

Zie Tactisch Beraad

Herkomst

Eigen definitie

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.