Skip to main content
Skip table of contents

Tactisch Beraad

Het Tactisch Beraad is een afvaardiging van alle deelnemers, dienstverleners en dienstafnemers en heeft tot taak tactische onderwerpen aan de orde te stellen overeenkomstig het vastgestelde jaarplan.


Daarnaast kunnen ook overige tactische of operationele onderwerpen worden ingebracht zoals veiligheidsincidenten, het beheer van de website en vraagstukken ten aanzien van het wijzigingsproces. Ook ervaringen van eindgebruikers kunnen aan de orde komen. Zonodig kan het Tactisch Beraad (werk)groepen instellen om operationele kwesties uit te werken. De beheerorganisatie voert het secretariaat van het Tactisch Beraad.

De vergaderstukken van het beraad worden (krachtens art. 9 van het Instellingsbesluit) gepubliceerd op de website van eHerkenning (www.eherkenning.nl) gedurende een periode van 1 jaar. De stukken zijn daarna op te vragen bij de secretaris van het betreffende beraad. De leden worden hierover ge├»nformeerd.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.