Skip to main content
Skip table of contents

Status tbv InzageRegister

Een MachtigingsRegister moet de status van elke 'Verzameling van Machtigingen' ( zie AUC3.2 Registreren status machtigingen eenmanszaken) voor een Eenmanszaak in het BSN-domein registeren en daarna actueel houden bij het Inzageregister (IR). Bij de status van de Verzameling van Machtigingen hoort een beschrijving die zinvol is voor de eigenaar van de eenmanszaak.

De status van de 'Verzameling van Machtigingen' wordt bij het Inzageregister geregistreerd. De volgende statussen zijn zichtbaar voor de Gebruiker:

  • Activated zolang er één active machtiging (in de Verzameling van Machtingen) bruikbaar is voor het BSN Domein.
  • Suspended als de laatste active machtiging (in de Verzameling van Machtingen) niet (meer) actief is in het Publieke domein, bijvoorbeeld omdat de Gebruiker kiest om deze machtiging te de-activeren of omdat het MachtigingsRegister een indicatie heeft dat de machtiging misbruikt wordt.
  • Revoked als de laatste active machtiging (in de Verzameling van Machtingen)  ingetrokken is, bijvoorbeeld omdat de Gebruiker het middel niet meer onder zijn controle heeft (kwijt, gestolen) of als de relatie tussen Gebruiker en het MachtigingsRegister is beëindigd.
  • Expired als de uiterste gebruiksdatum van de laatste active machtiging (in de Verzameling van Machtingen) verstreken is. 

           

 

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.