Skip to main content
Skip table of contents

snippet.uitfaseren.eh1

EH1 vervalt per 1-7-2021

Met ingang van 1 juli 2021 komt het gebruik van het betrouwbaarheidsniveau eH1 te vervallen en moeten de middelen en machtigingen minimaal voldoen aan de normen van het betrouwbaarheidsniveau eH2.  

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.