Skip to main content
Skip table of contents

snippet.saas

Sluit u als (SaaS-)leverancier aan namens een Dienstverlener (DV)? Er is sprake van Dienstbemiddeling in de volgende gevallen: 

  1. U wilt gebruikmaken van uw eigen SSL-certificaat;
  2. U kunt geen gebruikmaken van het SSL-certificaat van de dienstverlener;
  3. Hetzelfde portaal/dezelfde aansluiting wordt namens meer dan één dienstverlener aangeboden.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.