Skip to main content
Skip table of contents

snippet.implementatietermijn.RFC2040.1

Het Tactisch Beraad heeft 22 juni 2016 besloten de implementatietermijn te bepalen wanneer er duidelijkheid is over de wet GDI, waarin ook de businesscase voor de toepassing van de eIDAS betrouwbaarheidsniveaus  in overweging wordt genomen. 

De uiterlijke implementatiedatum van de RFC 2040 is gekoppeld aan de publicatie van de wet GDI,  verwacht per 31 december 2017.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.