Skip to main content
Skip table of contents

snippet.gebruikservaring.attributen

De gebruiker kan bevraagd worden over de te leveren attributen, bijvoorbeeld voor het geven van toestemming of het verstrekken van een attribuut dat nog niet eerder was vastgelegd. Dit heeft gevolgen voor de gebruikerservaring en de doorlooptijd van het authenticatieverzoek. Partijen dienen hier rekening mee te houden.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.