Skip to main content
Skip table of contents

snippet.calamiteit

  • Verwachte verstoringsduur > 4 uur binnen het Beschikbaarheidsvenster en/of;
  • Betrokkenheid van tenminste twee deelnemers en/of;
  • Directe en ernstige hinder en/of;
  • Impact op vertrouwelijkheid en integriteit en/of;
  • Meldplichtig datalek als bedoeld in de Meldplicht datalekken.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.