Skip to main content
Skip table of contents

snippet.beschikbaarheidsinformatie

Alle deelnemers hebben hiervoor een eigen publiek toegankelijke webpagina met informatie over actuele (on)beschikbaarheid (onderhoud en storingen). Op deze pagina staat in elk geval:

  1. Type situatie (beschikbaar/normale situatie, onbeschikbaarheid n.a.v. incident/calamiteit/crisis en onbeschikbaarheid n.a.v. onderhoud);
  2. Toelichting bij de situatie (soort incident, reden onderhoud). Dit in voor de eindgebruiker begrijpelijke taal;
  3. Datum en tijd start onbeschikbaarheid (ook toekomstig, gepland onderhoud);
  4. Indicatie van de duur van de onbeschikbaarheid;
  5. Handelingsperspectief (waar kan men terecht met vragen, verwijzing naar de klantenservice, etc.);
  6. Datum en tijd einde onbeschikbaarheid (een melding blijft staan tot minimaal 24 uur nadat de onbeschikbaarheid is opgelost).

Op de website www.eherkenning.nl wordt standaard verwezen naar de publiek toegankelijke webpagina‚Äôs met actuele beschikbaarheidsinformatie van de deelnemers. Indien mogelijk wordt daar ook verwezen naar beschikbaarheidsinformatie van externe Componenten die onderdeel zijn van de primaire functionaliteit: EB, BRPk en BSNk. 


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.