Skip to main content
Skip table of contents

Single Sign On (SSO)

Een functie die wordt gefaciliteerd zoals omschreven in het Afsprakenstelsel (AS), waardoor een authenticatie van een gebruiker wordt hergebruikt, waardoor deze gebruiker niet opnieuw hoeft in te loggen.

Herkomst

Deze definitie komt overeen met de definitie bij DigiD.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.