Skip to main content
Skip table of contents

Service provider (SP)

Een rol die vervuld wordt door een afgebakend en actief onderdeel van een systeem dat diensten aanbiedt aan partijen of aan andere onderdelen van dat systeem.

Herkomst

Glossary for the OASIS Security Assertion Markup Language (SAML) V2.0 (saml-glossary-2.0-os)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.