Skip to main content
Skip table of contents

Rapportage Ketenmachtigingen


Er moet worden gerapporteerd over de het aantal geregistreerde ketenmachtigingen. Omdat een ketenmachtiging uit een MR1 en een MR2 deel bestaat is het moet hier apart over gerapporteerd worden.

Bij alle getallen gaat het om de aantallen per kalendermaand. Onderstaand wordt per MR gedefinieerd waar de op te leveren cijfers aan moeten voldoen.

MR1

  • Aantal nieuwe ketenmachtigingen geregistreerd in deze kalendermaand
  • Aantal afgesloten ketenmachtigingen in deze kalendermaand
  • Totale aantal ketenmachtigingen aan het einde van deze kalendermaand (laatste dag om 23.59 Nederlandse tijd)

Een MR1 machtiging is een machtiging die een intermediair ontvangen heeft om te mogen handelen bij één of meerdere dienstverleners namens een externe organisatie. Elke intermediair/organisatie combinatie telt als één machtiging. Voor welke specifieke diensten en dienstverleners, en welk aantal diensten is niet van belang. Ook het aantal medewerkers van de intermediair dat gebruik mag maken van de machtiging is niet relevant. De machtiging telt als actief als er minimaal één bruikbare machtiging is om bij een dienstverlener te mogen handelen namens een organisatie door een intermediair. Een machtiging telt als inactief als de laatste machtiging voor een dienst is afgesloten en deze dus effectief nergens meer bruikbaar is. Of er wel- of geen MR2 machtiging is (en of men dus praktisch gebruik kan maken van de machtiging), is niet relevant.

MR2

  • Aantal nieuwe ketenmachtigingen geregistreerd in deze kalendermaand
  • Aantal afgesloten ketenmachtigingen in deze kalendermaand
  • Totale aantal ketenmachtigingen aan het einde van deze kalendermaand (laatste dag om 23.59 Nederlandse tijd)

Een MR2 machtiging is een machtiging die een organisatie heeft afgegeven aan een derde partij om namens hem te kunnen handelen.  Elke intermediair/organisatie combinatie telt als één machtiging. Voor welke specifieke diensten en dienstverleners, en welk aantal diensten is niet van belang. De machtiging telt als actief als er minimaal één bruikbare machtiging is om bij een dienstverlener te mogen handelen namens de organisatie door een intermediair. Een machtiging telt als inactief als de laatste machtiging voor een dienst is afgesloten en deze dus effectief nergens meer bruikbaar is. Of er wel- of geen MR1 machtiging is (en of men dus praktisch gebruik kan maken van de machtiging), is niet relevant.


Template

Maak voor het versturen per e-mail gebruik van de volgende template:

Naam machtigingenregister
Heeft betrekking opMaand/Jaar

Aantal nieuwe ketenmachtigingen MR1


Aantal afgesloten ketenmachtigingen MR1


Totale aantal ketenmachtigingen MR1


Aantal nieuwe ketenmachtigingen MR2


Aantal afgesloten ketenmachtigingen MR2


Totale aantal ketenmachtigingen MR2


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.