Skip to main content
Skip table of contents

Rapportage Belastingdienstmiddelen


Er moet worden gerapporteerd over het aantal belastingdienstmiddelen. Het gaat hier per kalendermaand over de volgende getallen: 

  • Aantal nieuwe belastingdienstmiddelen geregistreerd in deze kalendermaand
  • Aantal afgesloten belastingdienstmiddelen in deze kalendermaand
  • Totale aantal belastingdienstmiddelen aan het einde van deze kalendermaand (laatste dag om 23.59 Nederlandse tijd)

De definitie van een belastingdienstmiddel is: eHerkenningsmiddel op EH3 waarmee een persoon namens een organisatie kan handelen en dat een specifieke restrictie heeft om enkel bruikbaar te zijn bij de belastingdienst. Het middel komt in aanmerking voor de subsidieregeling uitgevoerd door RVO voor het belastingdienstmiddel. Elke persoon/organisatie combinatie telt als één belastingdienstmiddel.


Template

Maak voor het versturen per e-mail gebruik van de volgende template:

Naam middelenuitgever
Heeft betrekking opMaand/Jaar

Aantal nieuwe belastingdienstmiddelen


Aantal afgesloten belastingdienstmiddelen


Totale aantal belastingdienstmiddelen


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.