Skip to main content
Skip table of contents

Proces migratie sleutelmateriaal voor polymorfe pseudonimisering

Voor polymorfe pseudonimisering beschikken verschillende partijen in het eTD-stelsel over verschillende soorten cryptografisch sleutelmateriaal, meer informatie is op te vragen bij de BSNk beheerpartij. Om verscheidene redenen zal het voor komen dat dit sleutelmateriaal dient te worden vervangen om Polymorfe Pseudoniemen te kunnen blijven genereren en ontsleutelen. Voor de ondersteuning van dergelijke sleutelmigraties worden de volgende processen voorgeschreven.

Er zijn vier scenario's voor sleutelvervanging en sleutelmigratie voorzien. Daarvan zijn de Sleutelmigratie A, B1 en C (resp RecipientKeySet versie, OIN wijziging BSN-Dienstverlener en IdentityProviderKeySet) heel eenvoudig en hebben geen verdere detailering nodig. Sleutelmigratie D betreft de migratie van een SchemeWideKeySet. Die zou alleen bij hoge uitzondering voor moeten komen sleutel compromitatie bij BSNk-SleutelBeheer of een significante aanpassing beleid voor gebruik van het BSNk. Verdere detaillering en planning is afhankelijk van situatie en zal op ad-hoc basis door de BSNk-BeheerOrganisatie uitgewerkt worden. Op dit moment geldt dat ook voor een periodieke vervanging van de SchemeWideKeySet die niet voor 2024 verwacht wordt.


 Sleutelmigratie A: RecipientKeySet versie
Sleutelmigratie De sleutelset bij een Ontvangende Partij (DV, DB, DA) dient te worden vervangen.
Mogelijke oorzaakPeriodieke vervanging (PKIoverheid certificaat), sleutel compromitatie
Proces

Een Ontvangende Partij initieert een verzoek tot sleutelvervanging.

 • De Ontvangende Partij geeft een notificatie aan zijn Herkenningsmakelaar of de Beheerorganisatie cf. Operationeel Handboek
 • De Ontvangende Partij vraagt via zijn Herkenningsmakelaar nieuw sleutelmateriaal op bij het BSNk zie AUC9 Verstrekken sleutelmateriaal Dienstverleners.
 • Totdat dit nieuwe sleutelmateriaal operationeel is, kan de Ontvangende Partij in de dienstencatalogus (voor DVs), c.q. in de metadata (voor MR), aangeven Versleutelde Pseudoniemen of Versleutelde Identiteiten op basis van een eerdere versie van het sleutelmateriaal te willen ontvangen
 • De Ontvangende Partij installeert en test dit nieuwe sleutelmateriaal, en wijzigt bij goedkeuring van het BSNk de sleutelversie in de metadata (voor MR), c.q. dienstencaalogus (via HM).
NB

Pseudoniemen die al bekend zijn bij de Ontvangende Partij, kunnen worden omgerekend met behulp van het oude en nieuwe sleutelmateriaal.

Machtigingenregisters gebruiken de versie zoals vermeld in de dienstencatalogus of metadata en hebben geen actieve rol in deze migratie.

Sleutelmigratie B1: OIN wijziging Dienstverlener voor BSN dienst

Sleutelmigratie

De identiteit waarop een sleutelset van een Dienstverlener is gebaseerd wijzigt.
Mogelijke oorzaakHet OIN van een Dienstverlener ondergaat een organisatorische wijziging (bijvoorbeeld wijziging rechtspersoon, of overdracht van een Dienst aan een andere organisatie)
Proces

De Dienstverleners vragen nieuw sleutelmateriaal op via hun Herkenningsmakelaar, conform sleutelmigratie A. 

NB

Feitelijk is hier geen sprake van een echte SleutelMigratie, de waarden van Versleutelde Identiteiten (BSN) wijzigen met het nieuwe Sleutelmateriaal. Dienstverleners ontvangen Versleutelde Identiteiten voor de volgens de dienstencatalogus actieve sleutel.

  

Sleutelmigratie C: IdentityProviderKeySet
Sleutelmigratie

Wijziging van de sleutelset in de transformatie-HSM bij het BSNk-Transformatie

Mogelijke oorzaakPeriodieke vervanging, sleutel compromitatie, organisationele wijziging (resulterend in bijvoorbeeld wijziging OIN of PKIo certificaat van MU/AD/EB)
Proces

Een Machtigingenregister initieert het verzoek tot sleutelwissel.

 • Het BSNk-Transformatie vraagt nieuw sleutelmateriaal aan bij het BSNk-Sleutelbeheer en installeert dit nieuwe sleutelmateriaal conform AUC9 Verstrekken sleutelmateriaal Dienstverleners
 • Het Machtigingenregister kan bestaande Polymorfe Pseudoniemen en Polymorfe Identiteiten blijven gebruiken met oude sleutelmateriaal, afhankelijk van oorzaak.
 • Het Machtigingenregister kan met oude Polymorfe Identiteit een Versleutelde Identiteit voor het BSNk verkrijgen en op basis hiervan nieuwe Polymorfe Pseudoniemen en Polymorfe Identiteiten aanvragen via de BSNk-activatie (mbv AUC6.1 Activeren BSN mbv VI).
 • Het Machtigingenregister maakt gebruik van de nieuwe Polymorfe Pseudoniemen en Polymorfe Identiteiten om Versleutelde Pseudoniemen en Versleutelde Identiteiten (BSN) aan Dienstverlener te verstrekken.
 • Authorisatie kan gedurende een migratieperiode met zowel het oude als het nieuwe sleutelmateriaal plaatsvinden, afhankelijk van welk Polymorfe Pseudoniem of Polymorfe Identiteit beschikbaar is.
NB

De pseudoniemen bij de Ontvangende Partij (DV) worden niet geraakt door wijziging van de IdentityProviderKeySet, net als dat zij ook van verschillende MR's tot hetzelfde Persistente Pseudoniem c.q. identiteit ontsleutelen.

Sleutelmigratie D: SchemeWideKeySet
SleutelmigratieWijziging van de sleutelset bij het BSNk en daarmee alle afhankelijke sleutels in het stelsel.
Mogelijke oorzaakPeriodieke vervanging, sleutel compromitatie bij BSNk-SleutelBeheer of een significante aanpassing beleid voor gebruik van het BSNk.
Proces

Het BSNk initieert de sleutelwissel.

 • BSNk-Sleutelbeheer genereert nieuw sleutelmateriaal in zijn HSM(s) en behoudt het oude sleutelmateriaal voor migratie tot een aangekondigde datum.
 • BSNk-BeheerOrganisatie kondigt een sleutelwissel en een bijbehorende planning aan bij alle betrokken partijen.
 • BSNk-Transformatie krijgt voor elk MachtigingsRegister nieuw sleutelmateriaal in zijn HSM(s) volgens de daarvoor geldende procedure van het BSNk.
 • De Dienstverleners vragen nieuw sleutelmateriaal op via hun Herkenningsmakelaar, conform sleutelmigratie A.
 • De Machtigingenregisters vragen nieuwe Polymorfe Pseudoniemen en Polymorfe Identiteiten op bij het BSN, conform sleutelmigratie C.
 • Gedurende een migratieperiode levert de Machtigingenregisters de Versleutelde Pseudoniemen en Versleutelde Identiteiten op basis van zowel het oude en nieuwe sleutelmateriaal op voor de Ontvangende Partijen.
NB

Deze procedure kent de meeste impact, aangezien deze migratie alle partijen raakt. Goede afstemming is hierbij cruciaal.

Omdat alle verklaringen ook ondertekend zijn obv PKIo, zal oud PP-sleutelmateriaal in vrijwel alle gevallen nog geruime tijd bruikbaar blijven, omdat het binnen de context van verklaringen nog vertrouwd kan worden. De migratie kan daarmee afgestemd worden om gefaseerd en gecoördineerd geleidelijk doorgevoerd te worden.

Bij het verkrijgen van Polymorfe Pseudoniemen en Polymorfe Identiteiten door het Machtigingenregister, worden deze ondertekend door het BSNk. Deze ondertekening vindt plaats met een ECDSA signature, waarvoor de publieke sleutel in de metadata staat. Deze sleutel kan daarmee los van deze procedure 'Sleutelmigratie D' gewijzigd worden via het reguliere Proces netwerkmetadata.

Dienstverleners die PseudoID gebruiken ipv BSN zullen beide Versleutelde Pseudoniemen moeten ontsleutelen (elk met het bijbehorende versie van het sleutelmateriaal) om de PseudoID's te kunnen migreren.

Omdat de oude en nieuwe Versleutelde PseudoID's als een multi-valued attribuut gecommuniceerd worden, kunnen meerdere sleutelmigraties gelijktijdig ondersteund worden. Hierdoor hoeft een migratieperiode als gevolg van het ene type sleutelmigratie, een andere sleutelmigratie niet te blokkeren. Voor BSN's is er sowieso geen probleem, tenminste als de DV's in staat zijn om de Versleutelde Identiteit bij hun actuele SleutelVersie te kiezen of met meerdere Sleutels te gelijk kunnen werken.


 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.