Skip to main content
Skip table of contents

Proces informeren Toezichthouder

Doelstelling

Dit hoofdstuk geeft aan hoe informatie geleverd moet worden aan de Toezichthouder. Dat gaat via een aantal stappen, zoals hieronder is geschetst.

Overzicht processtappen

Toelichting processtappen

1. Aanleveren informatie

Input

 • Leveren conform Afsprakenstelsel
 • Leveren op verzoek van Toezichthouder in het kader van de taak van Rijksinspectie Digitale Infrastructuur

Activiteit

 1. Betrokkene (Deelnemer, Beheerorganisatie, BSNk) levert de informatie aan zoals is gevraagd dan wel is aangegeven in het Afsprakenstelsel. Dit doet de betrokkene door een mailbericht te sturen naar de  Rijksinspectie Digitale Infrastructuur of de stukken per post te versturen.
 2. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur maakt een dossier op.

Output

Bevestiging van ontvangst van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur;

Wie?

 • Betrokkene
 • Rijksinspectie Digitale Infrastructuur
2. Behandeling door Rijksinspectie Digitale Infrastructuur

Input

Informatie m.b.t. verzoek

Activiteit

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur behandelt het dossier. Indien er geen besluit van de Toezichthouder nodig is geeft de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur terugkoppeling aan de betrokkene met betrekking tot het dossier.

Output

 • Dossier voor Rijksinspectie Digitale Infrastructuur
 • Terugkoppeling aan de betrokkene

Wie?

 • Betrokkene
 • De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur
3. Behandeling door Rijksinspectie Digitale Infrastructuur 

Input

Dossier van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur 

Activiteit

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur behandelt de informatie en stelt een advies op naar de Toezichthouder.

Output

Advies voor de Toezichthouder

Wie?

 • Toezichthouder
 • Rijksinspectie Digitale Infrastructuur
4. Besluit door de Toezichthouder

Input

Advies van Rijksinspectie Digitale Infrastructuur

Activiteit

 1. De Toezichthouder maakt een besluit naar aanleiding van het advies van Rijksinspectie Digitale Infrastructuur en deelt die mee aan de betrokkene
 2. Rijksinspectie Digitale Infrastructuur ontvangt een kopie van het besluit

Output

Besluit

Wie?

 • Toezichthouder
 • Betrokkene
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.