Skip to main content
Skip table of contents

Proces beheren simulator

De simulator is door de beheerorganisatie ontwikkeld om deelnemer en dienstverleners een simulatortest te laten uitvoeren. Hiermee worden koppelvlakken gesimuleerd.

Verantwoordelijkheden

De proceseigenaar is er vanuit de beheerorganisatie verantwoordelijk voor dat het proces wordt uitgevoerd conform de procesbeschrijving. De technische beheerder van de beheerorganisatie is er verantwoordelijk voor dat de procesbeschrijving actueel blijft.

Overzicht processtappen

Toelichting processtappen

1. Beheer simulator

Input

Nieuwe versie afsprakenstelsel

Activiteit

  1. De beheerorganisatie past de simulator aan op de nieuwe versie van het afsprakenstelsel
  2. Wanneer de nieuwe versie van de simulator beschikbaar is, stelt de beheerorganisatie de deelnemers per e-mail hiervan op de hoogte.

Output

  • Nieuwe versie simulator
  • Bericht aan de deelnemers

Wie?

  • Beheerorganisatie, technische beheerder

  • Deelnemers, technische beheerders

Opmerkingen

De simulator is te vinden op https://simulator.etoegang.nl. De handleiding van de simulator is ook opgenomen op deze website.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.