Skip to main content
Skip table of contents

Privépersoon

Een Natuurlijk persoon, echter uitsluitend voor situaties en dienstafnames bij niet-overheidsdienstverleners c.q. in B2C diensten.

Herkomst

Eigen definitie

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.