Skip to main content
Skip table of contents

Polymorfe Identiteit

Een Polymorfe Identiteit (PI) is een specifiek cryptografisch element dat op aanvraag van een Middelenuitgever door het BSNk afgeleid kan worden van een identiteit van de Gebruiker (BSN in geval van het Publiek Domein). Het PI is specifiek voor de aanvragende Middelenuitgever en wordt daarom genoteerd als PI@MU.
 
Het PI@MU kan gebruikt worden door een Authenticatiedienst om een Gebruiker te authenticeren. Dit kan als de Authenticatiedienst dezelfde partij is als de Middelenuitgever of als een Authenticatiedienst hiervoor speciaal geautoriseerd is door de betreffende Middelenuitgever (via "MU - AD affiliation" in de Metadata). In dat geval kan de Authenticatiedienst de PI@MU transformeren naar een Ontvangende Partij specifieke Versleutelde Identiteit (VI@OP).

Een Polymorfe Identiteit verschilt van een Polymorf Pseudoniem in dat een Polymorfe Identiteit kan worden getransformeerd naar een Versleutelde Identiteit waaruit (wanneer hiertoe gerechtigd) wél een BSN kan worden afgeleid; waar een Polymorf Pseudoniemkan worden getransformeerd naar een Versleuteld Pseudoniem waaruit géén BSN kan worden afgeleid, maar een Persistent Pseudoniem.


De in het Afsprakenstelsel gehanteerde Engelse vertaling van Polymorfe Identiteit is "Polymorphic Identity".

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.