Skip to main content
Skip table of contents

Polymorf Pseudoniem

Een Polymorfe Pseudoniem (PP) is een specifiek cryptografisch element dat op aanvraag van een Middelenuitgever door het BSNk afgeleid wordt van een identiteit van de Gebruiker (BSN in geval van het Publiek Domein). Het PP is specifiek voor de aanvragende Middelenuitgever en wordt daarom genoteerd als PP@MU.

Deze PP@MU wordt gebruikt door een Authenticatiedienst om een Gebruiker te authenticeren. Dit is mogelijk als de Authenticatiedienst dezelfde partij is als de Middelenuitgever of als een Authenticatiedienst hiervoor speciaal geautoriseerd is door de betreffende Middelenuitgever (via "MU - AD affiliation" in de Metadata). In dat geval zal de Authenticatiedienst de PP@MU transformeren naar een Ontvangende Partij specifiek Versleuteld Pseudoniem (VP@OP).

Een polymorf pseudoniem verschilt van een Polymorfe Identiteit in dat een polymorf pseudoniem wordt getransformeerd naar een Versleuteld Pseudoniem waaruit géén BSN kan worden afgeleid, maar een Persistent Pseudoniem; waar een polymorfe identiteit kan worden getransformeerd naar een Versleutelde Identiteit waaruit (wanneer hiertoe gerechtigd) wél een BSN kan worden afgeleid.

De in het Afsprakenstelsel gehanteerde Engelse vertaling van Polymorf Pseudoniem is "Polymorphic Pseudonym".
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.