Skip to main content
Skip table of contents

Persistent Pseudoniem

Een persistent Pseudoniem (P) is een pseudoniem op basis van Polymorfe pseudonimisering. Het persistent Pseudoniem kan door een daartoe gerechtigde Ontvangende Partij worden ontsleuteld uit een Versleuteld Pseudoniem door middel van Sleutelmateriaal. Het persistent Pseudoniem is uniek voor die ontvangende partij en kan niet door andere partijen worden gerelateerd aan de oorspronkelijke identiteit op basis van kenmerken van het persistent Pseudoniem alleen.

Het persistent Pseudoniem zoals bedoeld in polymorfe pseudonimisering moet niet worden verward met een pseudoniem in algemene zin.

De in het Afsprakenstelsel gebruikte Engelse vertaling van Pseudoniem is "persistent Pseudonym".

Bron

Eigen definitie specifiek voor de context van het afsprakenstelselJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.