Skip to main content
Skip table of contents

Partij

Een persoon of samenwerkingsverband die in de context van Herkenning voorkomt of zou kunnen voorkomen en die zonodig uniek geïdentificeerd en geauthenticeerd kan worden. Voorbeelden van partijen zijn: Deelnemers, dienstverleners, bedrijven, vertegenwoordigden, gemachtigden, …

De term wordt gehanteerd als generalisatie.

Herkomst

Gebaseerd op Identified Entity Party (STORK Glossary and Acronyms v6.0), Principal en System Entity (SAML glossary) en Identifiable Entity (Modinis) en vervolgens specifiek gemaakt voor Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.