Skip to main content
Skip table of contents

Overheidsdienstverlener

Een Dienstverlener (DV) die onderdeel van de Nederlandse overheid is. Voor zover zaken zowel overheidsdienstverleners als private dienstverleners kunnen betreffen wordt gesproken van “dienstverleners”.

Herkomst

Eigen definitie

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.