Skip to main content
Skip table of contents

Overeenkomst

De overeenkomst tussen de Dienstafnemer en de Deelnemer, of de overeenkomst tussen de Dienstverlener (DV) en de Deelnemer, op grond waarvan de Deelnemer Herkenningsdiensten verleent en waarop de Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.