Skip to main content
Skip table of contents

Managementrapportage

Proces managementrapportage


De deelnemers en de beheerorganisatie verzamelen de eigen managementinformatie van de rapportageperiode (deze loopt van de eerste dag van een kalendermaand 0:00 uur tot de laatste dag 24:00 uur).

Elke deelnemer moet uiterlijk de 5e van elke kalendermaand de rapportage over de voorafgaande rapportageperiode aan de beheerorganisatie opleveren voor 24:00 uur. Hiertoe moet de deelnemer de door de beheerorganisatie beschikbaar gestelde rapportagetool gebruiken. De rapportage over ketenmachtigingen en belastingdienstmiddelen moet per e-mail verstrekt worden. De regels om rapportages via e-mail te verzenden zijn als volgt:

1: De rapportage MOET als encrypted bestand verstuurd. Dit mag middels extern vertrouwde websites of middels het versleutelen van de rapportage zelf

2: De decryptiesleutel, of wachtwoord, MOET out-of-band worden verstuurd.


De beheerorganisatie zal de geaggregeerde informatie binnen 5 werkdagen delen met alle deelnemers en dienstverleners. 


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.