Skip to main content
Skip table of contents

Machtigingenbeheerder

Een Gebruiker met de bevoegdheid om namens een Dienstafnemer machtigingen te registreren, te schorsen, in te trekken en anderszins bijbehorende registratieprocessen uit te voeren.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.