Skip to main content
Skip table of contents

Leveranciersoverleg (gremium)

Het leveranciersoverleg is een "voorportaal" van het Tactisch Beraad. Het leveranciersoverleg bestaat uit een afvaardiging van alle deelnemers die in dit overleg gezamenlijke de koers bepalen ten aanzien van:

  • de doorontwikkeling van het stelsel
  • de beleidsontwikkelingen op het stelsel te bespreken 
  • voorbereidingen te treffen voor de wettelijke fase.

Merk op dat het leveranciersoverleg geen onderdeel uitmaakt van de formele governance van het eTD stelsel zoals die in het instellingsbesluit is vastgelegd.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.