Skip to main content
Skip table of contents

Koppelvlak

Een koppelvlak is de verbinding tussen twee systemen. Om een koppelvlak te realiseren zijn nodig (a) specificaties en (b) implementaties in mensen en middelen. Het Afsprakenstelsel (AS) levert de specificaties (a), het netwerk verzorgt de implementaties (b).

Synoniem met Engelse term 'interface'.

Herkomst

Eigen definitie

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.