Skip to main content
Skip table of contents

Intermediaire partij

Een partij die bevoegd is te handelen op grond van een aan hem verleende machtiging.

Herkomst

Eigen definitie

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.