Skip to main content
Skip table of contents

Identiteit

De volledige maar dynamische set van alle attributen behorende bij een bepaalde entiteit die het mogelijk maakt betreffende entiteit van andere te onderscheiden. Elke entiteit heeft maar één identiteit. De identiteit behoort toe aan de entiteit.

Herkomst

Analoog aan KPMG en Modinis

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.