Skip to main content
Skip table of contents

Identifier Set

Een Identifier Set is een verzameling identificerende kenmerken die een dienstverlener specificeert per dienst in de Dienstencatalogus (DC). Hierdoor is het mogelijk voor een dienstverlener om meerdere identificerende kenmerken op te vragen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.