Skip to main content
Skip table of contents

Identificatie (identificeren)

Het noemen van attributen van een entiteit om deze in een bepaalde context uniek aan te duiden. In de context van Elektronische Toegangsdiensten gaat het over identificatie van partijen.

Herkomst

Analoog aan KPMG, NTP Authorization Policy (AP) v1.1. Nota bene: definitie van PKIoverheid spreekt van “vaststellen” van de identiteit. De hier gebruikte definitie is preciezer en heeft niet het risico dat vaststellen geassocieerd wordt met authenticeren.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.