Skip to main content
Skip table of contents

GUC4.3 Portaalfunctie

Wanneer een dienstverlener een authenticatie van een uitvoerende dienstafnemer voor dienst 0 vraagt, wijzigen 4.3 en 4.4. Na deze stap wordt GUC4 Aantonen bevoegdheid gewoon met "Finale staat" vervolgd.

Nr.

Actie

Omschrijving

4.3

Machtigingenregister stelt bevoegdheid gebruiker vast

Het machtigingenregister bepaalt op basis van het identificerend kenmerk voor welke uitvoerende dienstafnemer de gebruiker voor tenminste één dienst een bevoegdheid is geregistreerd.

Het machtigingenregister volgt de stappen zoals vastgelegd in Vaststellen bevoegdheid.

Het machtigingenregister toont alle aanwezige machtigingen voor de uitvoerende dienstafnemer welke voldoen aan het vereiste betrouwbaarheidsniveau.

Het machtigingenregister bewaakt hierbij dat het registratieproces waarmee de bevoegdheid is vastgelegd minimaal van het door de dienstverlener vereiste betrouwbaarheidsniveau is.

Indien Dienstbemiddeling van toepassing is, mag er slechts 1 dienst worden gekozen.

 4.4Machtigingenregister beantwoordt vraag van eHerkenningsmakelaar met verklaringHet machtigingenregister beantwoordt de vraag van de Herkenningsmakelaar. Dit antwoord bevat een verklaring over de gekozen bevoegdheden van de gebruiker met daarin het betrouwbaarheidsniveau van de verklaring, het identificerend kenmerk van de vertegenwoordigde dienstafnemer.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.