Skip to main content
Skip table of contents

Europese Economische Ruimte (EER)

De Europese Economische Ruimte (EER) is het product van een akkoord uit 1992 tussen Europese landen uit de Europese Gemeenschap (later Europese Unie) en de Europese Vrijhandelsassociatie. De EER bewerkstelligt vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal in de interne markt van de Europese Unie. De Nederlandse uitvoeringswet ging van kracht op 11 november 1993.

 

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.