Skip to main content
Skip table of contents

EntityConcernedID:PROBASnr

Attribuutnaam

urn:etoegang:1.13:EntityConcernedID:PROBASnr

Omschrijving

Door de Belastingdienst uitgereikt nummer aan organisaties die niet staan ingeschreven in het Handelsregister. Het PROBASnr staat ingeschreven in het PROBAS-register welke in beheer is bij Ministerie van Buitenlands Zaken.

Formaat

Het PROBASnr bestaat uit 9 cijfers. Voorbeeld: 123456789.

MAY be used for:


  • Belanghebbende (LegalSubjectID)

(tik)

  • Intermediair (IntermediateSubjectID)

(fout)

  • Handelende Persoon (ActingSubjectID) met vertegenwoordiging

(fout)

  • Handelende Persoon (ActingSubjectID) zonder vertegenwoordiging

(fout)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.