Skip to main content
Skip table of contents

Dienstbemiddelaar (DB)

De Dienstbemiddelaar is een Dienstverlener (DV) die de Dienstafnemer ondersteunt in het afnemen van een digitale Dienst ten behoeve van de Dienstaanbieder (DA) door middel van Dienstbemiddeling. De Dienstbemiddelaar verzorgt bij Dienstbemiddeling de gebruikersinteractie welke het afnemen van de dienst mogelijk maakt.

 

Sluit u als (SaaS-)leverancier aan namens een Dienstverlener (DV)? Er is sprake van Dienstbemiddeling in de volgende gevallen: 

  1. U wilt gebruikmaken van uw eigen SSL-certificaat;
  2. U kunt geen gebruikmaken van het SSL-certificaat van de dienstverlener;
  3. Hetzelfde portaal/dezelfde aansluiting wordt namens meer dan één dienstverlener aangeboden.

 

Herkomst

Eigen definitie specifiek voor de context van het afsprakenstelsel.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.