Skip to main content
Skip table of contents

Dienst of dienstverlener komt niet voor in dienstencatalogus

In stap 1.1 van GUC1 Gebruiken eToegang als dienstafnemer, stap 2.1 van GUC2 Gebruiken eToegang als vertegenwoordiger, stap 3.2 van GUC3 Aantonen identiteit, stap 4.2 van GUC4 Aantonen bevoegdheid of stap 5.1 van GUC5 Aantonen BSN kan worden geconstateerd dat de dienst of dienstverlener niet voorkomt of het gebruik van dienstbemiddeling niet is toegestaan voor de dienst in de door de betreffende deelnemer gehanteerde versie van de dienstencatalogus. De betreffende deelnemer MOET het bericht afwijzen, zoals beschreven Error handling.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.