Skip to main content
Skip table of contents

Businessmodel

Afsprakenstelsel
Document
Versie1.13 23 November 2023

AuteurBeheerorganisatie
Datum vaststelling

 


ClassificatieOpenbaar
Datum publicatie

 


StatusDefinitief

Dit document beschrijft het businessmodel voor Elektronische Toegangsdiensten. Onder het businessmodel worden verstaan de afspraken die betrekking hebben op de onderlinge verrekening van kosten en baten tussen verschillende partijen die samen het Netwerk (voor Elektronische Toegangsdiensten) invullen. Het is bedoeld voor deelnemers en dienstverleners.

Het businessmodel gaat uit van de volgende afspraken:

  • De kosten voor verplichte functionaliteit worden gedeeld tussen de twee primaire doelgroepen van het Netwerk (voor Elektronische Toegangsdiensten): bedrijven en dienstverleners. De dienstverlener betaalt voor de dienstverlening van de Herkenningsmakelaar, terwijl de bedrijven betalen voor de dienstverlening door de Authenticatiedienst (AD) (inclusief Middel) en het Machtigingenregister (MR).
  • Deelnemers kunnen onderling afspraken maken met betrekking tot de volgende zaken:
    • Onderlinge verrekeningen.
    • Tariefstructuren.
  • Onderlinge afspraken moeten altijd voldoen aan de mededingingswetten (ACM als toezichthouder).

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.